Velkommen til Ringsted Rideklub - RIR

INDKALDELSE GENERALFORSAMLING i RINGSTED RIDEKLUB

 

28.02.2023 kl 19.00

Møllebæksalen, Tyvelsevej 51, 4171 Glumsø

 

OBS: Alle Pokaler skal være AFLEVERET til et bestyrelsesmedlem, eller til Annette på Møllen SENEST 14.02.2023. De kan IKKE først medtages/afleveres på generalforsamlingen.

Alle Interesserede – også ikke medlemmer kan deltage- MEN Kun personer som har betalt fuldt – ikke passivt - medlemskontingent 2023 til RIR, og er over 14 år -har stemmeret. Der vil være afkrydsning på medlems / betalingsliste i døren- hvor stemmesedler udleveres.

HUSK at rettidigt medlemskab 2023 skal være betalt senest 31/1 2023 - for at man fx kan opstille til vore klubmesterskab 2023


OBS.. NYE Bestyrelsesmedlemmer efterlyses ..

Som det fremgår af dagsorden, er det nødvendigt med flere nye bestyrelsesmedlemmer i RIR.

3 er på valg- og 2 ønsker ikke genvalg- og både Heidi og Malene er egentlig ikke på valg- men udtræder, da vi begge ikke længere har hest- og syntes at posterne i bestyrelsen skal fyldes af nye friske kræfter - som har en aktiv interesse i RIR’s daglige drift og udvikling.

SÅ hvis du tænker at du har tiden, lysten og interessen i at RIR forsat skal være en aktiv klub, med gode aktiviteter for medlemmerne - har du således nu god mulighed for at bidrage til fællesskabet, og præge udviklingen i RIR.  Læs gerne vores vedtægter på hjemmesiden- hvor det står beskrevet hvem der kan stille op.  

Er du forhindret i at deltage på generalforsamling kan du Skrive en mail til Ringstedrideklub@hotmail.com om at du ønsker at opstille - SAMT en kort præsentation af dig selv, og din interesse i RIR. Det vil så blive oplæst for generalforsamlingen - som skal stemme om hvem der vælges ind.Dagsorden:

Velkommen

  1. Valg af dirigent og stemmetæller
  2. Formandens beretning
  3. Revideret regnskab forelægges
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkommende forslag
  6. Valg af bestyrelse:


3 er på valg for ny 2-årig periode: - Signe K. Aspelin, Oline og Bodil- 2 ønsker ikke genvalg.

2 er ikke på valg- men der skal vælges 2 nye personer for 1-årig periode, da både Heidi og Malene udtræder et år før tid.


Vi mangler således minimum 4 nye bestyrelsesmedlemmer.

 

   7. Valg af Suppleant, 2-årig periode: Line er på valg

   8. Valg af revisorer

   9. Valg til Udvalg

  10. Eventuelt

   11. uddeling af pokaler mm.

 

Herefter servering af Kaffe, sodavand og Kage


VEL MØDT 


Alle medlemmer der ønsker at ændre hvordan man modtager bladet "Rytterpost" bedes hurtigst muligt sende en mail til 

ringstedrideklub@hotmail.com 

Oplys medlems fulde navn og gerne medlemsnummer, og skriv hvilke mail man vil modtage det på - eller om man vil have det afleveret i stalden på Englerup Mølle.  

HUSK ALTID af følge instruktionerne før brug af spring på terrænbane. 

De findes her: 

BEMÆRK NY MAIL til resultater til Championatslisten for 2021 er 

Rirchampionatsliste@gmail.com

  HUSK at fjerne "klatter" efter din hest 

Både på- og omkring banerne og ridehus. 

og 

HUSK at hænge ALLE springbomme op efter brug. de må ikke efterlades på jorden. 

   🤔 😥 😠 🤭 😀

    SE Aktivitetsplan 2023:

SE ugens aktuelle undervisningstider på FACEBOOK. 

   Alt undervisning annonceres 48 timer før ridning.       

Her kan man kan ansøge om medlemskab og følge yderliger med i aktiviteter, se aktuelle undervisningstider, melde til begivenheder mm.

Opdateret:31-01-2023