Bro og Færge afgift

Opdateret:18-05-2023

Økonomisk Støtte fra RIR

BRO og Færge

Ryttere der deltager i konkurrencer hvor de skal passere Bro- Øresund eller Storebælt- eller skal med færge kan få tilskud fra RIR. 

Tilskudsbeløbet er max 200kr, der gives ikke tilskud højre end udgiften. - kører man flere sammen gives kun et tilskud. 

Man skal kunne forvise dokumentation på bro- og færgeudgift, bon/ spec. fra brobizz el. lign.  Samt stævnedokumentation der passer til de kørte datoer.  

Man skal sende sin dokumentation samt bank oplysninger til ringstedrideklub@hotmail.com

Udgifter vedr. året :


Bilag skal være kasser i hænde på mail, senest 01 Dec, for kørsel i periode 01.01 til 30.11,  og senest 31.12 for kørsel i Dec.