Generalf. 2019

Opdateret:16-11-2022

Beretning og referat 25.02.2019

FORMANDENS BERETNING 2018

 Den 27. feb. 2018 indtrådte den nye bestyrelse – nogle med erfaring, nogle uden.

 Den 7. og 8. april 2018 afholdte vi årets første dressur/spring stævne, da vejret havde været meget vekslende (frost og sne) valgte vi at afholde spring indendørs. Der var 169 deltagere til dette stævne. Stor tak til alle hjælperne.

 21. og 22. april 2018 Afholdte vi årets første aktivitetsdage, vi fik malet alle vores spring, gennemgået alle springene og indkøbt nye bomme. Der var kæmpe deltagelse til disse aktivitetsdage, Martin og Heidi lavede skøn frokost begge dage. Vores springbane blev så flot. Vi fik vasket barrierer. Malet stakit og meget mere.

 23. og 24. juni 2018 Afholdte vi dressur/springstævne inkl. Klubmesterskab, dette stævne blev et meget stort stævne, et af de største i mange år i RIR, 206 deltagere. Stævnet blev rost meget af udefrakommende, hvilket jo er yderst dejligt. Stor tak til alle hjælperne – sådan et stort stævne kan kun afholdes, når der bliver bakket op fra alle i klubben. Der kom endda hjælpere fra andre rideklubber og hjalp under klubmesterskabet, så jeg kan kun opfordre RIRs medlemmer til at gøre det samme, når andre klubber laver klubmesterskaber.

 7. Juli – Englerupstævnet – stor deltagelse og en rigtig hyggelig dag, hvor medlemmerne kom hinanden ved og der blev hygget både til fods og på hesteryg, dagen sluttede med en hyggelig middag.

 25. august 2018 Afholdt vi military stævne, desværre var landsstævnet ugen efter, så stævnet blev ikke så stort som vanligt, men et hyggeligt stævne. Stor tak til alle hjælperne som arbejdede på højtryk hele ugen op til stævnet også.

7. okt. 2018 Afholdt vi orienteringsridt – et godt og hyggeligt arrangement, igen en stor tak til alle dem som arbejdede frivilligt op til og under stævnet.

 28. okt. 2018 Afholdt vi årets 2. aktivitetsdag – der blev ordnet kanter på ridebanerne udenfor, kanter indenfor, barrieren blev vasket ned, der blev ordnet gardiner, pudset spejle og vinduer. Der blev lagt bræt ind til ridebanen (for at  holde på gruset), alle vores nye spring blev kørt ind for vinteren

Der blev lavet lys på vores udendørsridebaner, så vi kan benytte dem al den tid de ikke er for våde, også i vinterperioden – Stort tak til Stine og husbond. Arbejdet med fjernelse af højen på springbanen blev påbegyndt og afsluttet ugen efter. Stor tak til dem der kom og gjorde dette. Igen lavede Martin og Heidi skøn frokost til alle. Der var et kæmpe deltagerantal, hvilket gjorde, at vi nåede rigtig meget trods en kort dag.

 1. og 2. dec. 2018 Afholdt vi dressur/spring stævne med juleudklædning, mange deltagende i udklædning, et lille hyggeligt stævne 140 deltagende. Stort tak til alle hjælperne.

13. december 2018 julehyggede vi i rytterstuen med æbleskiver, gløgg og varm kakao.

 23. december 2018 prøvede vi at genindføre traditionen med en juleridetur i området, virkelig stor deltagelse – 29 havde meldt sig til arrangementet. Nogle var juleudklædt, skønt. Vi sluttede dagen med at ønske hinanden god jul og godt nytår – der var godteposer til alle deltagere og gløgg, æbleskiver og varm kakao på springbanen.

 Jeg vil slutte af med at sige STOR TAK til alle, der arbejder frivilligt i vores klub, uden frivillige kunne vi ikke bryste os af, at der i DRF (Dansk Ride Forbund) bliver talt om os, at vi arrangerer nogle store flotte stævner med god stemning.

Der skal også være en stor ros til alle de stævnedeltagere, der altid hjælper deres 3 timer og ofte mere end de 3 timer.

Jeg vil også takke vores sponsorer i 2018 – vi har fået nogle rigtig skønne præmier.

Stor tak til Peter og Anette, der altid hjælper til alle vores arrangementer.

 HUSK uden klubånden er RIR ikke en rigtig klub  

 På vegne af RIR.

Bettina Fabricius Larsen

 

Generalforsamling 2019 RIR 25.02.2019

Valg af dirigent og stemmetæller

Bestyrelsen foreslår Ingelise.

Sabina og Mia er stemmetællere.

Formandens beretning

Bettina fortæller.

Revideret regnskab forelægges

Signe fremlægger.
Tilskud, lokaletilskud, fra kommunen sættes ned, da vi kun kan få tilskud når aktiviteten er undervisning og er i ridehus. Pga. dette kan det være vi bliver nødt til at sætte pris for facilitetsbrug op.

Omfanget af denne ’nye’ regel bliver diskuteret. Der er også andre puljer man kan søge i kommunen til f.eks. fornyelse af materialer, for at veje dette op.

Vi har et overskud på 80.000 – dette kunne bruges på ny rytterstue. Signe forklarer omfanget af denne udbygning – det omfatter også lidt mere tilskuerplads osv.

Der foreslås at bruge pengene på at kigge på den store ridebane da den stadig løber meget i hjørnet og gøre tilskuer område mere attraktivt, både inde og ude, muligt at flere kan sidde ned og bedre udsyn.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet ændres ikke.

Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen
1. Problem med at få nok hjælpere til stævnerne.

Forslaget: Medlemmer af RIR der starter til et stævne i RIR skal hjælpe til det pågældende stævne, uanset hvilken klub man starter for. Behovet plejer at være ca. 3 timer. Rytteren kan selv uddelegere til anden person.

Det er enstemmigt vedtaget.

2. Afskaffelse af championatlisten erstattes af ’hyggelige’ nomineringer, som f.eks. årets ven, gode humør eller initiativtager.

Hvis listen ikke afskaffes, forbliver listen hemmelig indtil d. 31.01, der er derved 14 dage til at gøre indvendinger.

Distancelisten bibeholdes, da og den har sine egne regler.

Stemmer for/imod: 4 afskaffe den, 17 for at bibeholde.

Listen bibeholdes, men holdes hemmelig indtil d. 31/01 2020.

Caroline Nielsen og Louise Celander overtager championatlisten.

Bestyrelse strikker forslag til nomineringer sammen og tager også gerne imod forslag.

Det foreslås at finde en sponsor til den alternative nominering.

Andre forslag
1. Forslag fra Line Kristine Nielsen.

Undervisningsplanen skal laves om - der skal være mere plads til ryttere, der ikke rider undervisning. Om sommeren kan der evt. tilbydes mere undervisning, da der er flere faciliteter til rådighed ift. om vinteren.

Begrundelse: undervisningen er blevet prioriteret for højt ift. ligevægten af undervisning og de ryttere, der ikke får undervisning. Der er ingen sammenhæng mellem at sige, at der tilgodeses alle ryttere, når der er undervisning 5 ud af 7 dage om ugen.

Forslag til plan fremover (hovedsageligt vinterplan):

Mandag – Nicole undervisning fra kl. 16:30-19:30

Tirsdag – Christina undervisning fra kl. 15:30-19

Onsdag – Simon springundervisning fra kl. 16-20 + spring inden og efter

Torsdag (hver anden) – Dennis undervisning fra kl. 13-19

Fredag – intet

Lørdag – frispring til kl. 13

Søndag – Christina undervisning kl. 10-12 + Nicole undervisning kl. 12-14

o Hvorfor skal der være så mange undervisere?

Konklusion: Dermed vil der være mere plads til rytterne, der ikke får undervisning, så det ikke bliver et rent undervisningssted – Englerups principper har vel altid været, at der skal være et godt sammenhold og der skal være plads til alle, konkurrence, spring, dressur, hygge m.m. – men er det stadig gældende?

o Derudover, så skal reglen om ’’uorganiseret’’ undervisning fjernes, da den ej heller er til gavn for de ryttere, der ikke rider undervisning – DER ER INGEN GRUND TIL ALT DEN UNDERVISNING.

Afstemning ikke aktuel – men rigtig god diskussion, der har præciseret regler.

2. forslag fra Bodil og Stine Hansen

Hermed stilles forslag om ændring af dato for generalforsamlingen til november måned istedet for februar. En ændring vil gøre det muligt for bestyrelsen at melde en årsplan ud, allerede gældende fra januar måned, og vil dermed give medlemmer bedre muligheder for at tilgodese aktiviteter i rideklubben. Mvh. Stine Hansen og Bodil Hansen.

Afstemning ikke aktuel, diskussionen udtrykker et ønske om hurtigere udmeldinger af datoer ift. aktiviteter i klubben. Dette vil bestyrelsen bestræbe sig på at blive bedre til.

Valg af bestyrelse, 3 medlemmer, Signe ønsker genvalg.

Stiller op:

Signe Aspelin

Niklas Haack

Louise Celander

Caroline Nielsen

Natasja Hansen

Bodil Hansen

Emilie Olsen

Dem der stiller op til bestyrelse, står kort op og forklarer om sig selv og hvad de står for.

Bettina har lavet stemmesedler, hvorpå man afgiver sine stemmer.

Signe, Bodil og Louise vælges til bestyrelsen.

**d. 26 februar får bestyrelsen at vide at Louise Celander ikke er medlem af RIR, da hun ikke har betalt kontingent. Derfor, går pladsen i bestyrelsen til Caroline Nielsen, da hun havde flest stemmer efter Louise. Dette medfører at Natasja Hansen vælges som suppleant til bestyrelsen i stedet for Caroline, da hun havde flest stemmer til dette efter Caroline. Louise Celander hjælper i udvalg i stedet.

Valg af suppleanter, 2 nye suppleanter.

Stiller op:

Caroline

Niklas

Emilie

Natasja
Sofie

Caroline og Emilie vælges til suppleanter.
** Se pkt. 6. Suppleanter er Emilie og Natasja

Valg af revisorer, Haakon og Esben ønsker genvalg.

De vælges til fortsat at være revisorer.

Valg til udvalg.

Orienteringsudvalg

Chilli, Jacob, Inge, Anette, Stine.

Stævneudvalg

Trine, Rene, Mia, Bettina, Caroline, Emilie

Englerupudvalg

Stine, Ingelise, Esben, Ole Skellerød Karin R, Arne R, Lone, Emilie, Mai-britt.

Terrænudvalg

Jonathan, Stine, Ingelise, Jill, Sara, Chilli, Claus, Heidi F, Junno, Mai-britt

Jonathan: Pga. Tidpres og mangel på folk kan vi blive nødt til at aflyse stævnet, måske vi kan holde terrænstævne.

Sponsorudvalg

Bettina, Emilie, Heidi F, Caroline, Mai-britt.

Fondsudvalg

Bodil og Mai-britt

Bodudvalg

Anette og Kirsten, Sine

Juniorudvalg

Dagmar, Katrine, Junno, Zenia, Timian

Rytterpost

Ingelise, Mette

Byggeudvalg

Martin Frahm, Emilie, Claus (Louises mand), Niklas.

HTW-udvalg

Inge og Carsten, Line Bjerregaard.

Eventuelt

Inge Broms

Dette kunne ikke være et indkommende forslag, da HTW-træning først har haft sin sidste træning i prøveperioden kort før generalforsamlingen.

HTW-træning, mange deltagere, alle begejstrede, man kan maks. være 10 pr. hold i ridehuset.

Inge foreslår 1 træning om måneden, 3. søndag i måneden i vinterperioden og 2. torsdag i måneden i sommerperioden.

Inge ønsker kun at have HTW en gang om måneden

Stævner: vil gerne lave et i maj med miljøklasser, parkour og landevejsridt, så kan nogle fra RIR måske nå med til Bernstoffparken. Man kan udskrive HTW-klasser i klubstævner. Hvis klasserne er en succes, kunne man lave et HTW-stævne til efteråret.

Stævnerne kræver ingen officials, ingen dotering, roset til vinder og 60-80kr. i indskud.

Hvis vi skal afholde stævne, har vi brug for 4 nye forhindringer: en bro, vippe, låge og en mølle.
Og stævneudvalget skal lære hvordan man sætter HTW-klasser op i Equipe. Det har man i Sorø fået en fra DRF ud og hjælpe med, så vi kan gøre det samme.

Bestyrelsen synes det er et godt tiltag, men økonomisk kan det ikke løbe rundt ift. betaling ved at lukke ridehuset – betaling skal drøftes. For 20-30kr mere pr. deltager, kan det løbe rundt økonomisk.

Der laves nu også et HTW-udvalg.

Lise runder af – tak for god ro og orden, gode diskussioner.

Generalforsamling slut – overrækkelse af pokaler mv.