Generalfs. 2024

Opdateret:10-03-2023

Generalforsamling 2024


Referat – Generalforsamling – RIR 29-02-2024

 

 • Valg af dirigent og stemmetæller
  • Dirigent: Signe Bering
  • Stemmetæller: Ingelise, Inge Broms

 

 • Formandens beretning:
  • Formandens beretning 2024
   Ringsted Rideklub 2023, startede med en stor udskiftning i bestyrelsen, heldigvis forblev vores kasser og suppleanter Line og Signe B og Signe K. 2023 har derfor er og været et år i bestyrelsen hvor vi har brugt rigtigt meget tid på hvad og hvordan vi gør det ene og det andet, 2023 blev desværre samtidige også et farvel til 3 af de nye medlemmer i bestyrelsen, hvilket vi derfor håber at her senere der er nogle der melder sig til at indtræde i bestyrelsen.
   2023 er forløbet med de vanlige aktiviteter som der plejer at blive afholdt i klubben, med god opbakning fra alle vores udvalg, samt alle vores medlemmer, som er mødt op til aktivitetsdage, stævner, ridelejr samt de andre aktiviteter der har været afholdt i klubben.
   Udendørssæsonen, forløb godt med plads til alle vi ramte dog nogle tørre forårs måneder, hvor vi for alvor fik set hvor meget vand den store udendørs dressur bane har brug for i dagligdagen for at virke optimalt, der har derfor også været brugt tid på at kigge ind i løsninger, som der både økonomisk og tidsmæssigt ville kunne hænge sammen, og ud fra dette kan der forhåbentligt etableres et vandningssystem i løbet af det tidlige forår og måske i forbindelse med aktivitetsdagen.
   Den store prøve kom da indendørs sæsonen kom i fuld gang sidst på året, her kunne alle mærke at der var stor trængsel i ridehuset, også ved at vi fik en længere periode med frost der gjorde det ikke var muligt at bruge udendørsbanerne, der var i starten noget tålmodighed der kom på prøve hos alle ryttere, samt at alle lige skulle i rytmen med at færdes i et ridehus, men efter en start hvor alle nok blev sat lidt på prøve, fandt alle rytmen, både med færden i ridehuset, samt at få sig fordelt over hele dagen med ridningen.
   Ved afvikling af årets forskellige aktiviteter samt i dagligdagen, er det rart at se at uanset om man er opstalder på Møllen eller skal ud og køre for at komme til Ringsted rideklub, så kommer man og er en del af klubben, dette er vigtigt for at holde fast i klubånden, og en vigtig del i de forskellige udvalg.
   Funfact:
   I løbet af 2023 har 68 ryttere startet til stævner for klubben, de har samlet starte til 309 stævner, så RIR må da siges og have vist sig på stævnepladserne.
   2023 var også året med nogle hyggelige stævner, dressur, spring, terrænspring samt military stævne. Desværre måtte december stævnet aflyses grundet at alle udendørs baner var frosset.
   Til 2024 stævne sæsonen er Rir blevet godkendt til at køre papirløse stævner, dette virker til at være en rigtigt god løsningen, både for stævnedeltagere samt ved afviklingen af stævnerne da det her måske kan give lidt plads til at få kabalen med hjælpere til at gå op.

   Økonomien i Rir, er i som alle andre foreninger en hård balancegang fra et overskud til underskud, trods at 2023 var et godt år ses det også på regnskabet, at det løber rundt, men at der er lang vej i opsparingen til større investeringer. Vi skal kæmpe for at tjene penge og rigtigt gerne hvis der kan søges fonde mm.
   Hvilket vi også derfor når vi senere at have valgt nye medlemmer til bestyrelsen og til alle vores udvalg håber der er mange der har lyst til at være en del af dette, dog huske det på at dem der ikke er med i udvalg eller bestyrelse men stadig med møder op til vores aktiviteter er lige så vigtigt for klubben, som udvalg og bestyrelsesmedlemmer.
   Formand: Ronni D Pedersen 29-02-2024

 

 

 • Fastsættelse af kontingent
  • Forslag:
   • Kontingent for 2025:
    • Senior: 400 kr./år.
    • Junior: 300 kr./år.
    • Passiv: 150 kr./år.

Vedtaget er:

 • At passiverne også stige 25 kr., hvorfor dette kontingent ligeledes ville være 175 kr./år.
 • Samt: 400 kr./.år. for senior + 300 kr./år for junior.

 

 • Indkommende forslag:

Forslag 1: Angående klubmesterskab

 • Forslag: Åbne for klubmesterskab for nye medlemmer, hvis man blot havde startet 1 stævne for RIR i det indeværende år. – hvor dette forslag gælder må vurderes, om det gælder for rytteren eller om dette equipagen.
  • Der er diskussion om dette forslag.
 • Forslag: at man muligvis indskriver, at hvis man tidligere har startet, er klubmesterskabet forsat åbent.
 • Forslag:
  • At man laver en ”showklasse”, hvor man giver adgang til andre ryttere til at starte samme klasse, og man internt har et klubmesterskab i denne klasse.
 • Det skal streges, at der kan gives ekstraordinært lov til deltagelse ved klubmesterskab.

 

 • Forslag: Åbne for klubmesterskab for nye medlemmer, skal man have starte for RIR mindst en gang til et stævne.
  • Forslag: at det skal være det seneste stævne, som man har startet.

 

Klasseændring v. dressur:

 • Knap så god opbakning, da bekymringerne lyder på, at man ville udelukke flere, end det åbner op for flere.

 

Spring:

 • Hest sættes ned til 60 cm.
  • Her var fin opbakning.

 

Vedtægtsforslag:

 • Vedtaget

 

Forslag til ændring af facilitetskort:

Kommentar:

 • 40 kr. skal bestå
 • At 10-turskort koster 400 kr.
  • Ønske om lidt rabat.
 • Man laver et rytter-kort, så de medlemmer som er i klubben, skal betale pr. medlem.
  • Så det ikke bindes op på antal heste, men at det bindes op på rytteren.
 • Hvad med parter?
 • Mest logisk grundet slid osv. At kortet følger hesten.
 • At systemet fungerer meget fint nu, da man kan tilpasse den individuelle situation.

 

 

 • Valg af bestyrelse:
  • 2 er på valg for 2-årige periode (Begge modtager genvalg):
   • Ronni D. Pedersen
   • Line F. Jensen
    • Begge blev genvalgt
   • 2 udtræder før tid (Isabell og Julie) – og der skal vælges 2 nye
    • Cecilia- 1-årige periode
    • Rie – 1-årige periode
   • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
    • 1 for en 1-årige periode
    • 1 for en 2-årige periode
     • Signe Bering modtager genvalg – vælges ind
     • Line Fjeldgård er indtrådt som bestyrelsesmedlem
     • Mette vælges ind

 

 • Valg af revisor
  • Line Gry og Trine
 • Valg til udvalg
  • Orienteringsridt:
   • Inge B, Chili, Anette.
  • Stævneudvalg:
   • Oline, Cecilie og Cecilia.
  • Englerupudvalget:
   • Alle forsætter
  • Terrænudvalget:
   • Ny: Gitte
  • Sponsorudvalg:
   • Charlotte kigger lidt på det.
  • Bodudvalg:
   • Alle forsætter.
  • Aktivitetsudvalg:
   • Signe B, Camilla M, Sofie, Isabel
  • Løsspring:
   • Gitte forsætter.

    

   • Eventuelt
    • Pokaler:
     • Udskiftning/indkøb af pokaler.
      • Orienteringspokal
      • Veteranpokal
     • Hjælpertiden til stævner?
      • 2 timer i stedet for 3?

    

   • Uddeling af pokaler
    • Se billeder