Facilitetsreglement

Opdateret:16-11-2022

Facilitetsreglement

         REGLEMENT    

FOR BENYTTELSE AF FACILITETERNE PÅ

ENGLERUP MØLLE RIDECENTER/RIR

Sidst opdateret 06.10.2022

Alle ryttere der benytter faciliteter skal være medlem af RIR.

Ved enkeltstående tilfælde eller arrangementer, kan man dog deltage som ikke medlem, og betale kr. 100 for aktivitetsbrug, dette gælder også terrænbanen, der er baneleje 100 kr. pr. ekvipage.

GENERELLE REGLER

   Bestyrelsen er den øverste myndighed over for medlemmerne. 

Ridecentret samarbejder med denne angående den daglige brug og ved arrangementer

·      Alle medlemmer opfordres til, at bakke op om bestyrelsens arbejde og ved arrangementer som klubben arrangerer

·         Al færdsel på Englerup Mølle Ridecenter/RIR’s faciliteter er på eget ansvar og RIR hæfter ikke ved ulykke, sygdom, tyveri eller lignende

·         Faciliteterne står til rådighed for alle medlemmer af RIR på lige vilkår.

·         Vi forventer en henvendelse enten til bestyrelsen el. ridecentret i tilfælde af, at materiale ødelægges.

·         Ridehus og baner kan kun lukkes af ridecentret eller ved arrangementer i klubben

·         Ridehus og baner kan som princip ikke lukkes af medlemmerne.

·         Man skal altid rydde op efter sig. Redskaber sættes på plads og affald smides i skraldespandene,

Alle klatter efter din hest/pony skal fjernes. Gælder i ridehus, på dressurbaner, springbane,ved indgangsport til ridehus, og omkring banerne- eller hvor ellers din hest har tabt noget.

·         Der rides altid venstre mod venstre på banerne og i ridehus, også selv om man skridter for lange tøjler.  

         Skridt foregår på hovslaget, medmindre andet er aftalt indbyrdes og aldrig to og to ved siden af hinanden.  * Se neden for omkring særlige regler under godkendt undervisning.      

SIKKERHEDSREGLER

·         Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning, og ved træning fra Jorden i forbindelse med HTW Træning.   

·         Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest ved springning

·         Alle skal anvende sikkerhedsvest når der springes på terrænbanen

·         Man må ikke ride alene på terrænbanen, man skal have en hjælper med på jorden over 18 år og med en mobiltelefon på sig, i tilfælde af styrt etc.

Ellers refererer vi til DRF's reglement.

RIDEHUS

·         RYGNING IKKE TILLADT

·         Longering og trækning af heste er ikke tilladt under undervisning ,

      KUN hvis det er nødvendigt i forhold til deltagelse i undervisning, og da skal det foregå i ens egen undervisningstid.   

·         Ro i ridehuset.

·         Der må  ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere, samt trækkere på banen

·         Når der longeres bedes I venligst flytte jer rundt i ridehuset, så ikke bunden ødelægges

·         Longering må KUN forekomme når der ingen andre ryttere er i ridehuset, og ellers spørger man om lov (man gør sig hurtigt færdig hvis der kommer nogen ind)

·         Ikke skemalagte aktiviteter skal annonceres på Facebook senest 48 timer før.

   Spring i indendørssæsonen:

         Alt springning og løsspringning på nedenstående ugedage skal  annonceres mindst 48 timer før på Facebook, også undervisning om onsdagen.

         Onsdag: Man kan melde spring på indtil undervisning starter, og efter undervisningen er slut. Se ugens tider på Facebook 


Lørdag: Springtider kan meldes på frem til kl. 15.00. Flere må meget gerne gå sammen om tider. Der kan max reserveres 30 min. hvis man kun er 1 ekvipage .

         Løsspring kan kun ske Lørdage frem til kl 12.00, og det koordineres via Løsspringsgruppen. Kontakt Gitte Mylting for at blive tilføjet i gruppen. Løsspring SKAL senest starte kl 8, og max slutte kl 12- an på antal ryttere.                                                      

                  Når der annonceres løsspringning kan dette kun gøres indenfor den indeværende uge, dvs. Der kan ikke bookes flere uger forud.
Dette skal gøres i et separat opslag og det samme gælder for aflysning.

·      Pas på klubbens materiale når I rydder op

·         Løse heste er ikke tilladt uden opsyn.

·         Det er ikke tilladt at medbringe halm, hø, wrap og lign. i ridehuset

UNDERVISNING  

Al organiseret undervisning skal annonceres på klubbens Facebook-side minimum 48 timer før.

Organiseret undervisning, dvs. undervisning der er godkendt af bestyrelsen, har faste tidsrammer, der findes under punktet 'undervisning' i menuen. 
Det forventes, at man tager hensyn til den der undervises ved organiseret Dressurundervisning, men banerne er ikke lukket og må gerne benyttes af andre mens der undervises. *Underviser kan bede om ekstra hensyn, og plads - mens der fx. rides program. 

NYT pr 9/3 2022: 

Af hensyn til sikkerhed ved springundervisning indendørs, er ridehus forbeholdt de ryttere der modtager undervisning, i det tidsrum undervisning varer. Øvrige rytter bedes benytte udendørsbaner, eller planlægge ridning uden om dette tidspunkt.    

Ikke organiseret undervisning, dvs. undervisning af privat karakter, skal foregår med headset udenfor barrieren eller lavmælt udenfor barrieren. 
Der skal her ikke tages særligt hensyn til den der undervises.

Der skal gives tilladelse af klubbens bestyrelse til nye undervisere. De godkendte står på hjemmesiden under punktet 'undervisning' i menuen.

DRESSURBANERNE

·         Longering må kun forekomme på ridebanen bag ridehuset, ved udeboksene samt på springbanen.

·         Der må ikke rides på dressurbanerne og springbanen, når disse er MEGET våde

Husk der skal fjernes gødning fra hest på alle dressurbaner, springbaner og i ridehus.

  SPRINGBANEN

·         Heste må ikke gå løse på springbanen

·         HUSK at lægge alle bomme i holderne, så de ikke ligger på jorden og rådner eller går i stykker

Husk der skal fjernes gødning fra hesten på springbanen.

TERRÆNBANEN

Forud før ALT brug af banen se her: 

Størstedelen af terrænbanen ligger på foldarealer, hvilket betyder at hestene skal tages på stald når springene benyttes.   

·         Alle led skal lukkes når man forlader terrænbanen

·         Godkendt ridehjelm og sikkerhedsvest SKAL bæres, når terrænbanen benyttes

For ikke medlemmer af rideklubben, er banen åben på de annoncerede træningsdage.   

Klubbens medlemmer kan bruge banen om aftenen når hestene er lukket ind.

Der skal altid være en hjælper med på jorden, som er over 18 år og har mobiltelefon på sig.
Hvis du betaler hestekort eller rytterkort er brug af terrænbanen med i prisen, ellers er prisen 40,-. pr. gang for medlemmer og 100,- for ikke medlemmer (dog kan ikke-medlemmer kun benytte banen på annoncerede træningsdage)  

OG HUSK SUND FORNUFT.

MILITARY ER EN DEJLIG SPORT, MEN UDSÆT IKKE HESTEN ELLER DIG SELV FOR OPGAVER I IKKE ER KLAR TIL

PARKKERING AF- OG PÅLÆSNING

Af- og pålæsning af heste skal foregå på den store grusplads for enden af ridehuset. 

IKKE i indkørslen langs ridehuset.

Dette gælder alle dage og ikke kun ved stævner.

Hvis ikke ovenstående regler overholdes, medfører det karantæne, da klubben risikerer at blive smidt ud af DRF.

Venlig hilsen

Anette og Peter Tue Christensen og

RIR`s bestyrelse