Generalfs. 2022

Opdateret:16-11-2022

Generalforsamling 2022

Formandens beretning 2021

Endnu et år med COVID19, som har gjort at ting har været svære at få gennemført på normal vis.
Aktivitetsdagen i foråret blev fordelt ud, så ikke så mange skulle mødes samtidig.
24. og 25. april 2021 holdt vi forårsstævne, et noget mindre stævne end vi plejer at have i april, der var 116 starter og der blev tjekket coronapas ved indgangen, en ny og anderledes måde at holde stævne på, men alle samarbejdede og fik det til at lykkes.
26. og 27. juni blev der holdt sommerstævne og denne gang ramte vi 116 starter, hvilket også var noget mindre end de forrige år. Desværre var der ikke deltagelse nok til klubmesterskabet, så dette blev rykket til sept.

Den 25. juli 2021 blev der afholdt et vellykket Englerupstævne med stor deltagelse.

I juli blev afholdt ridelejr, denne blev arrangeret af juniorudvalget og et meget vellykket arrangement både med sjov og hygge og læren om hest og omgang med hesten

Der blev i 2021 desværre ikke afholdt noget militarystævne.

Klubmesterskabsstævnet i sept. blev desværre aflyst grundet for lidt deltagelse.

Aktivitetsdagen i oktober, var desværre også præget af COVID situationen.

Den 31. okt. 2020 blev der holdt orienteringsridt.

Den 4. og 5. dec. blev der afholdt julestævne 112 starter, flere var flot udklædt, også dette stævne var præget af COVID restriktioner, men det lykkedes at afholde stævnet

I december blev der afholdt julehygge i rytterstuen, hvor Anette og Peter havde lavet æbleskiver, gløgg og varm kakao.

Den 19. dec. afholdt vi juleridt med stor deltagelse 26 havde tilmeldt sig, og vi prøvede på stor opfordring at ride Sigersted rundt, hvilket var en stor succes og vi ønskede hinanden samt Peter og Anette god jul på ridebanen.

Englerup mølle har taget deres nye stald i brug, dette har gjort at der er kommet en del nye opstaldere og dermed nye medlemmer i RIR, jeg vil byde jer alle velkommen til RIR.

Slutteligt vil jeg takke for 4 spændende og lærerige år i RIRs bestyrelse, hvor jeg alle 4 år har været formand. Jeg håber, at der kommer nogle nye medlemmer, som tager imod opgaven med lige så meget gåpåmod som jeg havde.
Så krydser jeg fingre for at COVID19 måske ikke skal præge 2022 lige så meget som de to foregående år.

Bettina Saxe
Formand RIR

Referat af generalforsamlingen i RIR 2022

22.02.2022

Velkommen

Heidi byder velkommen

 1. 1.     Valg af dirigent og stemmetæller

Heidi efterspørger dirigent og stemmetæller iblandt forsamlingen.

Karoline melder sig som stemmetæller

Isabell melder sig som dirigent

Generalforsamlingen godkendes

 1. 2.     Formandens beretning

Formanden holder sin beretning

 1. 3.     Revideret regnskab forelægges

Heidi forelægger regnskab

Heidi fortæller at nye revisorer tiltræder, Trine og Line, i stedet for Esben og Håkon.

Trine og Line har revideret regnskabet.

Starter med at gennemgå driftsregnskabet. Her indgår kontingenter og tilskud fra kommunen hvoraf sidstnævnte er af nedadgående kurs. Vi har indtægt fra facilitetskort og rytterpost.

Der er udgifter i form af ridehusleje, stævner, sekretariatsomkostninger, generalforsamling, broafgifter.

Heidi fortæller om broudgifter og tilskud til dette i klubben.

Vi har udgifter for næsten det samme som vi har indtægter for.

Hvert stævne er gjort op med indtægter og udgifter, heldigvis har de fleste af stævnerne givet overskud. Ligeså har ridelejren givet et mindre overskud selvom dette ikke var tiltænkt.

Sidste side med status gennemgås.

På trods af et lidt svært år er regnskabet trods alt endt ud med en positiv bundbalance.

Spørgsmål til regnskabet.

Ingelise spørger om vi betaler kontingent til de passive medlemmer til rideforbundet. Heidi undersøger og vil melde ud.

Heidi gennemgår forskellen på passivt og aktivt medlem og dermed også prisforskel.

Gitte F stiller et spørgsmål til forsikring.

 1. 4.     Fastsættelse af kontingent

Heidi starter ud. Der har været mange spørgsmål vedr. betaling af kontingent ved sen indmeldelse i klubben. Vi har i klubben holdt fast i, at fordi vi opkræves det der følger kalenderåret, gør vi også det samme hos vores medlemmere. Alt man melder sig ind i koster penge, og det må være en del af det valg man har truffet. Vi har i bestyrelsen drøftet en evt ændring, men dette har været svært at efterkomme da grænsen er svær at tydeliggøre og dette kan give anledning til yderligere undren/frustration. Ingen har forslået en vedtægtsændring ift. Betaling af kontingent og derfor fortsætter vi med det som vi gør nu.

Ingelise giver udtryk for at hun forstår vores begrundelse og synes det er dejligt vi holder fast i nuværende priser.

Kontingent fastholdes og forsamlingen tilslutter sig

 1. 5.     Indkommende forslag

Ingen forslag.

Når man som medlem har ideer eller ting man vil bidrage med, skal man huske at melde ud/skrive det som et forslag til bestyrelsen senest 10. januar. Det samme gælder vedtægtsændringer, obs. Disse skal stemmes om ved generalforsamlingen.

Vi håber at der til næste år er nogle der sidder inde med gode ideer til indkomne forslag.

 1. 6.     Valg af bestyrelse

2 i bestyrelsen er på valg.

Heidi stiller op til genvalg

Bettina ønsker ikke genvalg

Malene Madsen vil gerne stille op til bestyrelsen.

Malene fortæller om sig selv og hvorfor hun ønsker at være en del af bestyrelsen.

Oline fortsætter selvom det først var meldt ud at hun trak sig, men en ændring i planerne har gjort at hun bliver 2. år.

Malene og Heidi stemmes ind, ingen andre melder sig.

 1. 7.     Valg af suppleanter

Signe B. genvælges som suppleant for 2 år.

Bestyrelsen er nu sat

 1. 8.     Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslår at Trine og Line fortsætter.

Forsamlingen tilslutter sig og Trine og Line fortsætter dermed som revisorer

Trine og Line fortæller kort om sig selv.

 1. 9.     Valg til udvalg

Orienteringsudvalg, (Planlægge og afholde 1 ridt pr år i okt.): 

Chilli, Inge B., Anette fortsætter.

Rikke Laurentiussen melder sig ind i orienteringsudvalget.

Stævneudvalg, (ca. 3-4 stævner pr år, man hjælper med klargøring og også under stævnet-selvfølgelig med hensyn til egne starttider- i bla. Sekretariat, på baner mm.): 

Trine, Rene, Mia, Christina Hansen, Elin, Emma, Timian, Oline og Line F. fortsætter

Rikke Laurentiussen ønsker at være med

Malene Madsen ønsker at være med

Mette Bonde Andreasen ønsker at være med

Karoline Stæhr ønsker at være med

Englerupudvalg, (Planlægge og afholde 1 stævne pr år juni/juli): 

Stine, Ingelise, Karin R, Arne R, Inge B. Peter og Anette fortsætter

Terrænudvalg, .  ( Klargøring af terrænbane i foråret, og løbende vedligehold frem til ca. okt, Samt mere intensivt op til evt. stævne i slutning af aug. Herunder bygge terrænspring, slå græs, betjene traktor, buskrydder, malerpensel, haverive osv. nogen opgaver mere fysisk krævende end andre) Jonathan, Stine, Ingelise, Jill, Sara, Chilli, Claus, Heidi F, Junno, Gitte Frandsen, Mette fortsætter

Maja Jensen ønsker at være med

Anders Jensen ønsker at være med

Sponsorudvalg (kontakte sponsorer, hente præmier og gøre præmier klar til stævner og andre aktiviteter): 

Timian fortsætter

Malene Madsen ønsker at være med

Camilla Møller Munch ønsker at være med

Camilla-Emilie Sørensen ønsker at være med

Gitte Frandsen ønsker at være med

Fondsudvalg (opspore og ansøge fonde og tilskud): 

Camilla Møller Munch og Gitte Frandsen forsøger at kombinere det med deres deltagen i sponsorudvalget

Bodudvalg (forberede og pasning af bod under diverse aktiviteter): 

Anette og Kirsten fortsætter

Laila Justesen ønsker at være med

Aktivitetsudvalg (planlægge og afholde junior og andre aktiviteter efter ønske og behov): 

Oline, Marie, Emma, Line f. fortsætter

Christina Hansen ønsker at være med

Ida Bering ønsker at være med

Maja Jensen ønsker at være med

Juniorudvalget skifter navn til aktivitetsudvalg og vil fremadrettet både fokusere på aktiviteter for juniorerne, men også for ”barnlige sjæle” og voksne ryttere som ønsker flere aktiviteter foredrag, kurser mm.

Rikke foreslår TREC-træning/kursus til klubben, Malene har kontakter

Rytterpost (Udkommer 4 gange om året): 

Ingelise og Mette fortsætter

Rytterpostens fortsættelse har været oppe og vende til diskussion på den præmis at flere melder beretninger ind til denne.

Der er stemning for at rytterposten fortsætter, nu i både papirs- og elektronisk format.

Ønsker man at modtage rytterposten på mail, eller få den leveret i stalden,  sendes mail til Ringstedrideklub@hotmail.com

Htw gruppe: Kontakt Bettina

Løsspring udvalg: Kontakt Gitte Mylting.

Vil man løsspringe, er det Gitte Mylting der skal kontaktes, minimum 48 timer før

 1. 10.  Eventuelt

Vi har en aktivitetsplan der kan tilgås på hjemmesiden, hold øje med hvad der foregår i klubben her. Aktivitetsplanen gennemgås af Heidi.

2.-3. april er der aktivitetsweekend hvor vi bl.a. skal have bygget nogle nye flotte spring til klubben. Tag familien under armen så vi kan få bygget og renoveret vores spring, sekretariat og rideklubbens øvrige faciliteter.

Årets stævner drøftes, herunder også årets klubmesterskab. Vi håber på større opbakning til klubmesterskabet i år så stævnet kan afholdes, og så der er noget at ride om. Vi ser gerne at minimum 3 ponyryttere og 5 hesteryttere deltager hvis det skal blive til noget.

Championatslisterne gennemgås og der forklares kort hvordan denne fungerer. Championatslisten for hest og distance beholdes.

Udendørsbanen gennemgås. Vi har haft et problem med at udendørsbanen står meget under vand. Det gamle toplag er fjernet og nyt er lagt på. Der blev vurderet indledningsvist at banen er drænet og at disse forventedes at virke. Banen har tidligere været mere skæv end ønsket, den er nu rettet op med laseropretning. Det der menes at være årsag til vandet lige nu, er en kombination af at toplaget er afrettet og at dræn muligvis ikke virker som godt som først vurderet. Man tænker nu at grave ned ved hjørnet af ridehuset for at lave et sted hvor vandet kan løbe hen så dræn kan fungere optimalt igen. At banen ikke har været til at ride på endnu ærgre os alle, men vi arbejder på sagen.

Ridehusbunden drøftes også og der er enighed om at man, hvis man har overskud til det, lige river/skovler hovslaget en gang imellem og herefter skriver det på en tavle således at det kan ses hvor meget og hvem der gør det. Peter fortæller at ridehusbunden harves 2-3 gange om ugen.

Vi i bestyrelsen foreslår at facilitetskortet skal stige, omkring 50kr. Vores tilskud fra kommunen er nedadgående og vi har sammenlignet med andre klubber med lignende faciliteter, vi ligger klart i den billige ende. Vi i klubben har selvfølgelig stor interesse i at forbedre vores faciliteter, og da dette koster penge, kan det være en ide at lade facilitetskortet stige således at der vil være flere midler at rykke rundt med. Engangskortets stigning skal drøftes i bestyrelsen, evt. fra 40 til 50kr.

Vi vil lade facilitetskortene stige med 50kr.

Mia spørger til om man i bestyrelsen kunne drøfte bundforhold, og hvad vi kan gøre for at forbedre dette, på den udendørs springbane. Mia har især fokus på forskelligheder på græsbanen. Foreslår at der kunne gøres mere for at banen bliver mere jævn. Anette fortæller at der hvert forår drysses nye græsfrø ud.

Ingelise foreslår at man husker at flytte springene rundt og evt. at man husker at fylde nyt grus på.

Mia foreslår at man giver banen hvile i en periode så græsfrø kan rodfæste sig.

Vi i bestyrelsen mener at banen skal bruges med omtanke, men at vi evt. vil undersøge hvilke muligheder der er for at forbedre banen.

Anette tilføjer at man også skal huske at have perspektivet med, hvad koster det at bruge faciliteterne, hvad koster det at holde faciliteterne osv.

Den nye bestyrelse drøfter hvad der evt. kan gøres og hvad det koster.

Til sidst gennemgås issue med at ryttere, der ikke skal springe, rider samtidigt med indendørs spring undervisning. Dette kan give problemer for dem der får undervisning, både ift. Kvaliteten af undervisningen, men også sikkerhedsmæssige problemer. Vi i bestyrelsen efterspørger forslag til hvad der kan gøres for at springundervisningen kan forløbe mere sikkert og med mere kvalitet. Vi foreslår at man reserverer onsdagen til springundervisningen således at vi kan undgå ubehagelige situationer og således at kvaliteten af undervisningen forbedres. I forsamlingen er der stor opbakning til at reservere onsdag til springning. Vi i bestyrelsen tager problemet op i samråd med Peter og Anette, og finder ud af hvad det videre koncept skal være.

Ingelise spørger om den halve time man reserverer til spring, om denne også indebærer at sætte spring op og tage spring ned. Vi i bestyrelsen beslutter at den halve time er til at springe og man sætter derfor op/tager ned udover, men uden at sløse.

 1. 11.  Uddeling af pokaler mm.

Til sidst uddeles pokaler og præmier/gavekurve til de heldige hvorefter der serveres kage, sodavand og kaffe/the J Bestyrelsen takker for en god generalforsamling med stor opbakning fra klubbens medlemmere.

Vi ser frem til år 2022