Klubmesterskab

Opdateret:16-11-2022

Regler for klubmesterskab

RIR Klubmesterskab

for pony og hest i dressur og spring

Klubmesterskab 2024

Klubmesterskabsklasserne rides som E klasser, ellers er det ikke muligt for os at tildele ekstra point efter sværhedsgrad.

Resultater for E klasser indberettes ikke i stævnesystemet under DRF.

Så vidt det er muligt, skal man starte for RIR, når man er til stævner i løbet af året, for at kunne deltage i klubmesterskabet i RIR.

Klubmesterskab afholdes årligt for hest og pony, og er kun åben for medlemmer af Ringsted Rideklub.

For at kunne starte klubmesterskab i RIR skal man som eksisterende medlem have betalt sit medlemskontingent til RIR rettidigt for det pågældende år, dvs. senest 31. januar. 

Hvis man er nyt medlem, skal man have meldt sig ind i RIR og betalt medlemskontingent senest 1.marts det pågældende år. Medlemmer der kommer til efter 1. marts, vil først kunne stille op til klubmesterskab næstkommende år.  


Man er med i klubmesterskabet, hvis man tilmelder sig klubmesterskabsklassen i henholdsvis dressur og spring.

Pris er fastsat til 200 kr for dressur ( 2 klasser) og 200 kr for spring (1 klasse B12, 2 hoved runder)

En rytter må max ride to heste/ponyer i hver indledende runde af mesterskab, men skal derefter vælge hvilken ekvipage man ønsker at gå videre med til runde to. Således kan samme rytter kun opnå placering på en hest/pony i hvert mesterskab.    

Dressur:

Samme ekvipage skal ride i både den indledende runde, samt finale runde, for at tælle med i klubmesterskabet. De procenter ekvipagen har opnået i de to programmer, inkl. evt. ekstra point for sværhedsgrad ligges sammen, og vinder samt placeringer afgøres ud fra den højeste samlede sum.

Klubmesterskab runde 1 og 2 ses som en samlet konkurrence. Der er ikke roset eller præmier i de enkelte runder.  

Den samlede vinder modtager roset, æresdækken og evt. præmie efter finalen ved præmieoverrækkelse, som sker til hest sammen med de øvrige placerede.

Der ud over modtager man en vandrepokal ved næstkommende generalforsamling i RIR.
Er der to der ligger ens til slut, er det den der har redet højest procent i 2. program der vinder.

Klubmesterskab i dressur for ponyer

Er åben for ryttere på ponyer. Rytterne skal være fra 0 år til og med det kalenderår man fylder 16. Altså de normale pony år. Se mere i DRF’s reglement.

Det bliver afviklet over to klasser på en dag. Hver ekvipage skal vælge to forskellige programmer, og melde til med et program i hver klasse (Det må ikke være de samme programmer)

Man kan vælge programmer fra LC1B og op. Udklasning: vil være ifølge DRF’s ”OUT” regler som kan læses på www.rideforbund.dk

Trækker, oplæser eller hjælper er ikke tilladt.

Bandager og klokker er ikke tilladt i klubmesterskab for dressur.  

Svh. Grad 0 (LC1 – LC3): ingen ekstra point.

Svh. Grad 1 (LB1 – LB3): 2 ekstra point

Svh. Grad 2 (LA1 – LA2): 3 ekstra point

Svh. Grad 3 (LA3 – LA4): 4 ekstra point

Svh. Grad 4 (LA5): 5 ekstra point

Svh. Grad 5 (LA6 – PRI): 6 ekstra point

Klubmesterskab i dressur for heste

Åben for Hesteekvipager, samt for ekvipager med voksne ponyryttere, fra det år man flyder 17, og opefter. Alle hesteregler i reglementet er gældende for disse ekvipager, og ved deltagelse i hesteklasser på officielt målte og ikke-officielt målte kategori, er Kat. 1 ponyer  tilladt, og Kategori 2. ponyer er tilladt i sværhedsgrad 0 ved E-stævner.  I RIR tillader vi alle sværhedsgrader for kat. 2 i vores klubmesterskab 

Tilføjelse 2024:

Ryttere der starter MB programmer på C-niveau og op efter ikke kan starte klubmesterskab. Perioden gælder seneste år siden sidste klubmesterskab (1 maj) (følger rytteren)

Det vil sige at hvis man som ikke rytter ikke har startet MB klasser C-niveau i året mellem 2 Klubmesterskaber vil man kunne starte klubmesterskab igen.


Det bliver afviklet over to klasser på en dag. Hver ekvipage skal vælge to forskellige programmer, og melde til med et program i hver klasse (Det må ikke være de samme programmer)

Man kan vælge programmer fra LC1A og op. Udklasning: vil være ifølge DRF’s ”OUT” regler som kan læses på www.rideforbund.dk

Trækker, oplæser eller hjælper er ikke tilladt.

Bandager og klokker er ikke tilladt i klubmesterskab for dressur.

Svh. Grad 0 (LC1 – LB3): ingen ekstra point.

Svh. Grad 1 (LA1 – LA3): 2 ekstra point

Svh. Grad 2 (LA4 . LA6): 3 ekstra point

Svh. Grad 3 (MB0 – MB3): 4 ekstra point

Svh. Grad 4 (MA0 – MA1):5 ekstra point

Svh. Grad 5 (MA2 - PSG): 6 ekstra point

Spring:  

Klubmesterskab i spring for Hest og Pony vil blive afholdt i metode B12, som betyder at hovedspringningen består af samme bane, som gennemrides 2 gange. Kun ekvipager der gennemfører omgang 1, går videre til omgang 2 af hovedspring. Samme rytter kan kun gå videre til omgang 2 med en hest/pony.

Hvis der herefter er flere med samme antal fejl, gennemføres en omspringning.

Her vi banen blive sat 10 cm op, for ekvipager som var fejlfri i begge hovedrunder.

Vinderen er den der bliver bedst placeret. Man modtager roset, æresdækken og evt. præmie. Der ud over modtager man en vandrepokal ved næstkommende generalforsamling i RIR.
Er der til slut to der ligger ens, er det den med hurtigst tid i omspringning der vinder.
Præmieoverrækkelse for vinder samt placerede sker til hest.

Klubmesterskab i spring for ponyer

Er åben for ryttere på ponyer. Rytterne skal være fra 0 år til og med det kalenderår man fylder 16. Altså de normale pony år. Se mere i DRF’s reglement.      

Minimumshøjden er inddelt efter ponykategori, og man kan for kategori 3 vælge højde på 40 cm. og op. For kategori 2 vælge højde på 50 cm. og op, og kategori 1, højde på 60 cm. Og op.

Starter man en anden springklasse på samme stævnedag, skal man dog som minimum ride samme højde i klubmesterskab.

Trækker eller hjælper er ikke tilladt.
Den er ikke kategori delt til præmieoverrækkelse, dvs. at der kun er en vinder.

Husk at skrive på anmeldelsen, hvilken højde du ønsker at springe.

Hver ekvipage vil få trukket et sekund af tiden i omspring pr. 10 cm forskel ned til den laveste højde det er tilladt at starte i klassen, ud fra den højde man har tilmeldt sig på i hovedspring.  
Det fungerer således ift. ponykategorierne:

Cm Højde

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Kat. 3

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

Kat. 2

X

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

Kat. 1

X

X

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

Klubmesterskab i spring for heste

Åben for alle Hesteekvipager, samt for ekvipager med voksne ponyryttere, fra det år man flyder 17, og opefter. Alle hesteregler i reglementet er gældende for disse ekvipager, og ved deltagelse i hesteklasser på officielt målte og ikke-officielt målte kategori 1 ponyer er tilladt, og Kategori 2. ponyer er tilladt i sværhedsgrad 0 ved E-stævner.

Man kan vælge højde fra 60 cm. og op. Starter man en anden klasse på samme stævnedag, skal man dog som minimum ride samme højde i klubmesterskab.

Ændring i 2024: højden sænkes fra 70 til 60 cm

Trækker eller hjælper er ikke tilladt.

Udklasning: DRF’s ”OUT” regler er gældende, som kan læses på http://www.rideforbund.dk%20%20/

Husk at skrive på anmeldelsen, hvilken højde du ønsker at springe.

Hver ekvipage vil få trukket et sekund af tiden i omspring pr. 10 cm forskel ned til den laveste højde det er tilladt at starte i klassen, ud fra den højde man har tilmeldt sig på i hovedspring.  
Således, at hvis en ekvipage starter i 100 cm. i hovedrunden, vil ekvipagen få trukket 3 sekunder af deres tid i evt. omspring. 

For yderligere information kontakt bestyrelsen på mail:

Klubmester i spring hest 2018 , Gitte på Savanah