Bro afgift

Opdateret:26-02-2023

Økonomisk Støtte fra RIR

BRO afgift

Det er ved tidligere generalforsamling besluttet at ryttere der deltager i konkurrencer hvor de skal passere Bro- Øresund eller Storebælt- kan få tilskud fra RIR. 

Tilskudsbeløbet er 200kr.  - kører man flere sammen gives kun et tilskud. 

Man skal kunne forvise dokumentation på broudgift, bon/ spec. fra brobizz el. lign.  Samt stævnedokumentation der passer til de kørte datoer.  

Man skal sende sin dokumentation samt bank oplysninger til ringstedrideklub@hotmail.com

Udgifter vedr. året :


Bilag skal være kasser i hænde på mail, senest 01 Dec, for kørsel i periode 01.01 til 30.11,  og senest 31.12 for kørsel i Dec.